Profil společnosti

Partneři projektů

Moravskoslezský kraj

msk_logoMoravskoslezský kraj se prostřednictvím neinvestiční dotace podílí na spolufinancování mzdových nákladů na nově vytvořeném pracovním místě v oblasti výzkumu a vývoje.

 


 

Poradenské centrum regenerace bytového fondu

poradenske_centrum_logoNáš partner v oblasti optimalizace energetického hospodářství bytových domů. Jedná se o odborné sdružení firem v oblasti úspor energií, stavebnictví, energetiky staveb, obnovitelných zdrojů energie, teplárenství, životního prostředí a ekologie.

 


 

AXA Assistance CZ

axa_logoPartner pro řešení krizových situací našich klientů. Společnost AXA Assistance CZ, s.r.o. realizuje námi nabízenou službu ENWOX Assistance pro Havarijní a Zdravotní asistenci.