Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví je spolufinancován Evropskou unií

Společnost ENWOX TECHNOLOGIES s.r.o. obdržela dotaci ve výši 972 250,00 Kč z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví pro projekt: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0007797 s názvem: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – ENWOX TECHNOLOGIES s.r.o.

 

 


PR Oddělení - 5.5.2017

Důležitá sdělení

Tisková zpráva společnosti k ukončení dodávek energií

16.8.2017

Vyjádření společnosti k zavádějícímu článku periodika EURO

Vyjádření společnosti k zavádějícímu článku periodika EURO

3.7.2017

Našim klientům nyní poskytneme asistenci v případě technické havárie či zdravotních komplikací

1.5.2015