Projekt návrh prototypové řídící části zařízení pro kalibraci měřících zařízení je spolufinancován Evropskou unií

Společnost ENWOX TECHNOLOGIES s.r.o. obdržela dotaci ve výši 248 316  Kč z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 z programu: INOVAČNÍ VOUCHERY na projekt: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009218 – ENWOX TECHNOLOGIES s.r.o. – Návrh prototypové řídící části zařízení pro kalibraci měřících zařízení.

Cílem projektu je získání podpory (voucheru) na vývoj hardware – návrhu prototypové řídící části zařízení pro kalibraci měřicích zařízení. Kalibrační zařízení bude sloužit jako prostředek, kterým se budou automatizovaně kalibrovat vyráběné měřící zařízení.


PR Oddělení - 25.4.2017

Důležitá sdělení

Tisková zpráva společnosti k ukončení dodávek energií

16.8.2017

Vyjádření společnosti k zavádějícímu článku periodika EURO

Vyjádření společnosti k zavádějícímu článku periodika EURO

3.7.2017

Našim klientům nyní poskytneme asistenci v případě technické havárie či zdravotních komplikací

1.5.2015